trende

Yetki ve Sorumluluklar

Anasayfa » Yetki ve Sorumluluklar
 •  İlgili mevzuatın çevrenin iyileştirilmesi ve korunması ve enerji yönetimi konularında belediyelere verdiği görevleri, İl ve İlçe Çevre Kurulu kararları ile Belediye Meclisi ve Encümeninin kararlarını uygulamak,
 •  Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile sürdürülebilir ve sağlıklı çevre konularında Belediyenin kurumsal ve stratejik hedeflerinin ve politikalarının takibini yapmak, yaptırmak,
 •  Çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak; çevre sorunlarının ve sağlığı tehdit eden unsurların görünür hale gelmesine katkıda bulunacak plan, proje, etüt ve eğitim çalışmaları yapmak, yaptırmak,
 •  Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan etkinliklerde belediyeyi temsil etmek,
 •  İklim değişikliği ile mücadele konusunda çalışmalar yapmak, yaptırmak; iklim değişikliğine uyum politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmak,
 •  Hava kirliliğinin ve sera gazı salınımlarının önlenmesi konularında yurttaşları bilinçlendirici çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 •  Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulmasını, belgelendirilmesini, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
 •  Yerel ve kurumsal düzeyde Sıfır Atık ile ilgili etüt, plan ve projeler yapmak, bunların hayata geçmesini ve planlara uyulmasını sağlamak,
 •  Sıfır atık kapsamında, atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için donanım temin etmek; belediye adına tesisler açmak, açtırmak, işletmek veya işlettirmek için plan ve çalışmalar yapmak,
 •  Atık geri dönüşüm bilincinin arttırılması için kamu, özel ve sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirilecek faaliyetleri planlamak ve koordine etmek,
 •  Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 •  Enerji Yönetim Sisteminin kurulması ve sürdürülmesini sağlamak,
 •  Müdürlüğün faaliyet konularıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğüne gerekli raporların ve bilgilerin iletilmesini sağlamak,
 •  Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için plan ve proje geliştirmek; gürültü kirliliğini izlemek; gürültüye neden olan bina ve işyerlerini denetlemek, gerekli önlemleri aldırmak, cezai işlem yapmak,
 •  Çevre bilinci ve sıfır atık konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
 •  Çevre ve toplum sağlığı ile ilgili denetimlerde bulunmak.
Whatsapp
Oğuz Bey
Oğuz Bey
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?