Evlilik Hizmetleri

Anasayfa » Hizmetler » e-belediye » Evlilik Hizmetleri

ZİLE BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU

Nikâh Başvurusunda çiftlerin birlikte müracaatı şarttır. İstenen evraklar:

  1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş T.C. Kimlik nolu resimli nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri. T.C. Kimlik nosu olmayan, yıpranmış, soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanları dışındaki kimlikler yasa gereğince kabul edilmemektedir.

Müracaat sırasında taraflar, fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. (Evlendirme Yönetmeliği Md.18).

  1. Vesikalık Fotoğraf (4’er Adet )

Fotoğraflar renkli ve ön cepheden, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir. Fotokopi ve kopya resimler geçersizdir.

  1. Sağlık Raporu

Çiftler evlendirme memurunun hazırlayacağı fotoğraflı ve onaylı sağlık raporu formu ile bağlı bulundukları Aile hekimliklerine başvurulacaklardır.

4.Evlenme Cüzdanı: Zile Belediyesi’nden temin edilecektir.

NOT: Yaş sorunu, iddet müddeti, yabancı evlilik gibi durum varsa ayrıca ek olarak aşağıdaki belgeler istenir.

—17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile 16 yaşını dolduran kadın ve erkek, mahkeme izni ile evlenebilir. Velisi il dışında ise izni noterden (Muvakkat name) tasdikli olmalıdır. Veli (anne-baba) biri ölmüş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir.

—Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır (4721 sayılı T.M.K. 132 Md. ve Evl. Yönetmeliği 15/C Md.9)


NOT: Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur.

—Yabancı Uyruklular için alınacak belgeler hakkında Evlendirme Memurluğu’muza başvurmaları gerekmektedir.

Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı sözleşmesi müracaat dosyasına koyulur.

Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, evlendirme memuruna başvuru anında söylemeleri gerekmektedir. Soyadı kullanım dilekçesi hazır form halinde Evlendirme Memurluğu’nda bulunmakta olup, talep dilekçesi evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.

İlçemizde ikamet etmeyenler ikamet ettikleri bölgenin evlendirme dairesinden (çiftler birlikte başvurarak) izin belgesi alarak belediyemize başvurabilirler.

Evlenme İzin Belgesi

Madde 22- Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir.

Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda evlenebilirler.

Müracaat evrakları, alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.

Evlilik başvuru evrakları, düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay (180 gün) süre ile geçerli olduğundan, istenilen nikâh günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.

Müracaat:

Zile Belediyesi

Evlendirme Memurluğu

(356 ) 317 50 80 / 128