İhaleler

İHALE NO İHALE TARİH VE SAATİ İHALE ADI İHALE DOSYASI
2022/ 08.07.2022   10:00 2650 KWE ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YAPIM İŞİ
2022/ 23.05.2022     10:00 Nakkaş Mahallesi Dabakhane mevkii, 3027la Pafta, 627 ada 5 nolu parselde kayıtlı bulunan, belediyemize ait 9.098,49 m2 miktarında arsa vasıflı gayrimenkul, mevcut natamam inşaat hali ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile satılacaktır.  

 

İhale ilanı
İhale dokümanı indir

2022 / 21.02.2022     10:05 – 11:05 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede bilgileri verilen toplam 14 adet taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile ayrı ayrı 3 yıllığına kiralanacaktır.
2021 / 2021-11-24 / 10:00 – 12:00 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede bilgileri verilen toplam 24 adet işyeri ve 1 adet tarla; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile ayrı ayrı 3 yıllığına kiralanacaktır.
2021 / 2021-11-17 / 09:35 – 11:45 Mülkiyeti Belediyemize ait Alikadı Mahallesi Zahire Pazarı içerisindeki 14 adet İşyeri (Bakliyatçı) ve Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 12 adet işyeri (Odun Kömür Satış Deposu); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile ayrı ayrı 3 yıllığına kiralanacaktır.
2021 / 2021-11-10 / 10:05 – 11:50 Mülkiyeti Belediyemize ait Alikadı Mahallesi Zahire Pazarı içerisindeki Hangaraltında bulunan 23 adet işyeri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile ayrı ayrı 3 yıllığına kiralanacaktır.
2021 / 2021-09-29 / 10:00 Bahçelievler Mahallesinde bulunan belediyemize ait 984 ada 6 nolu parselde kayıtlı 1 adet arsa  

2021 / 2021-09-15 / 10:10 Asırlık Zile Panayır Fuar alanı ve Lunapark yeri (8.000  m2)  02.10.2021-18.10.2021 tarihleri arasında olmak üzere 17 günlük süre ile 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Arttırma Usulü kiralama ihalesi yapılacaktır.  


2021 / 2021-07-07 / 10:10  İlçemiz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 1 Adet Otobüs Yazıhanesinin (Z-09 GİŞE-3) 3 yıllığına Kiralama İşi ile 1 adet Hizmet Aracı Satış İşi  


2021 / 2021-05-26 / 10:10 İlçemiz sınırları içerisindeki, Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması 3 yıllığına Kiralama İşi ile Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması 3 yıllığına kiraya İşi ve 2 adet Hizmet Aracı Satış İşi 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Arttırma Usulü ihalesi yapılacaktır.