Hakkımızda

Anasayfa » Kurumsal » Hakkımızda


Vizyonumuz

Yükselen kentsel canlılığa sahip, yaşanabilir bir Zile…

Misyonumuz

Katılım yoluyla iyi yönetişimi geliştirerek, sağlam mali yönetim sağlamak, çevresel uygulamaların bilincinde, çalışkanlık ve duygudaşlık ile tüm topluma uygun maliyetli ve sürdürülebilir hizmetler sunan, kendini hizmete adamış ve kurumsallaşmış bir belediye iş gücüne sahip olmak.

Değerlerimiz

Vatandaşlara hizmet esin kaynağımızdır. Topluluk geliştirme ve hizmet sunma arayışındaki gücümüzdür. Bu nedenle şunlara değer veriyoruz:

 • Kapsayıcılık
 • Katılımcılık
 • Vatandaş Odaklılık
 • Çözüm Odaklılık
 • Gelişim ve Değişik Odaklılık
 • Verimlilik
 • Uzmanlık
 • Uygulamada Mükemmellik
 • Etkililik
 • Hizmette mükemmellik
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Gururla çalışma
 • Bütünlük
 • Hesap Verebilirlik
 • Saydamlık (Şeffaflık)
 • Güvenilirlik
 • Dürüstlük
 • İşbirliği
 • Saygı
 • Toplumsal Sorumluluk
 • İletişime Açıklık-Yapıcı Konuşma
 • Kalite
 • Kaynak Yönetimi
 • Sürekli öğrenme ve iyileştirme
 • İçten Bağlılık
 • Başarı için ortaklık (ekip çalışması)
 • İnsanların dengeli ekoloji hakkının geliştirilmesi
 • Ekonomik gönencin ve sosyal adaletin geliştirilmesi

GELİŞTİRME STRATEJİMİZ

■ Belediyemizin kurumsallaştırılması

■Tüm paydaşların uyum içinde katılabileceği, topluma kaliteli hizmetler sunan, dinamik bir belediye olmaya çalışılması

■ Kapsamlı çevre yönetim sisteminin teşvik edilmesi ve kurumsallaştırılması…

■ Etkili yerel yönetişim için belediyemizin gelişimsel idari yeteneklerinin iyileştirilmesi

■ Etkili liderlik, mali sorumluluk ve aktif iletişim yoluyla kenttaşlarımızın yaşam kalitesinin büyütülmeye çalışılması

■ Tüm kalkınma alanlarında kalkınma girişimlerimiz için paydaşlarımız, STK’lar ve özel sektörlerle belediyemizin bağlarının ve bağlantılarının güçlendirilmesi

■Her türden kullanıcıya daha iyi erişim sağlayan caddelerin, kaldırımların ve ulaşım ağlarının planlanması, tasarlanması ve uygulanması

■ Çevreyi koruyan politikalar ve yönetmeliklerin benimsenmesi ve geliştirilmesi (çevre yönetimi)

■ Sürdürülebilir turizmi teşvik etmek için Ticaret Odaları, turizm dernekleri, özel sektör ve diğer önemli paydaşlarla sürekli turizm işbirliği çabalarının geliştirilmesi ve birlikte çalışılması

■ Etkili iletişim yoluyla belediye ve kenttaşlarımız arasında karşılıklı güven ve anlayışın yaratılması

■ Belediyemiz kaynakların daha iyi ve etkin kullanılması ve mali açıdan sağlam bir belediye oluşturulması

■ Kentimizin fiziki ve beşeri altyapısının olanaklar ölçüsünde iyileştirilmesi ve yatırımcı güveni oluşturulması

■ Herkes için güvenli bir ortam yaratılması

■ Canlı ve sağlıklı bir fiziksel, sosyal ve ekonomik çevre oluşturmak için topluluk ve diğer yerel yönetim birimleriyle işbirliği içerisinde çalışılması, hizmetlerin; insan, doğal ve ekonomik kaynaklarla tutarlı, adil, saygılı ve profesyonel bir şekilde sağlanması

■ Sakinlerimizin yaşam kalitesinin iyileştirmesi için çalışılması

■ Tarihi, kültürel ve çevresel varlıklarımızın uygun şekilde korunması, tanıtılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

■ Hizmet odaklı yönetişim yoluyla tarihi, kültürel ve doğal miraslarını besleyen ve kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yöneten güçlendirilmiş, insanlarla barışçıl ve büyüyen bir tarım, turizm ve ticaret şehri olma yolunda çalışarak, turist ve iş dostu bir ortamın yaratılması

■ Toplum refahını teşvik etmek için iyi ve şeffaf bir kurumsal yönetişim uygulanması, yaşam kalitesini artırırken toplumun ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli ve profesyonel kamu hizmetleri sağlayan bir kurum olmaya çalışılması

■ Dezavantajlı grupların sorunlarının giderilmesinde sorumluluk alınması