İşyeri Açma Ruhsatı

Anasayfa » Hizmetler » e-belediye » İşyeri Açma Ruhsatı

GENEL  OLARAK  İŞYERİ AÇILIŞ  RUHSATINDA  İSTENİLEN EVRAKLAR

1-ODA  KAYIT  BELGESİ

2-VERGİ  LEVHASI

3- KİRA  KONTRATI

4-NÜFUS CÜZDANI  FOTOKOPİSİ

5-1 ADET  FOTOĞRAF

6-USTALIK BELGESİ ( Ustalık Belgesi gerektiren işyerleri için)

7-.İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

(İŞYERİ OLARAK)

8-6 KG’ LIK YANGIN SÖNDÜRME  CİHAZI FATURA FOTOKOPİSİ

ŞİRKET ADINA AÇILAN İŞYERLERİNDE  İSTENİLEN  EVRAKLAR

1.TİCARET SİCİL GAZETESİ

2.KURULUŞ SÖZLEŞMESİ

3.İMZA SİRKÜSÜ

4.ODA KAYIT BELGESİ

5.VERGİ LEVHASI

6.KİRA KONTRATI  veya TAPU SURETİ

  1. İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

(İŞYERİ OLARAK)

  1. 6 KG’ LIK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI FATURA  FOTOKOPİSİ

MESUL MÜDÜR İÇİN:

1-1 ADET RENKLİ FOTOĞRAF

2- NÜFUS DAİRESİNDEN YERLEŞİM YERİ BELGESİ

3- ADLİ SİCİL KAYDI

4-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

UMUMA AÇIK  İSTİRAHAT  VE  EĞLENCE  YERLERİNDEN  İSTENİLEN  EVRAKLAR

1- ODA KAYIT BELGESİ ASLI

2-VERGİ LEVHASI

3- KİRA KONTRATI

4-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

5- 1 ADET  FOTOĞRAF

6-İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

(İŞYERİ OLARAK)

7-MESAFE  KROKİSİ

8 -ADLİ SİCİL KAYDI

9-6 KG’ LIK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI  FATURA FOTOKOPİSİ

10-KAT MÜLKİYETİNE TABİ İSE ALINMASI GEREKEN İZİN VEYA (APARTMAN SAKİNLERİNİN OLURU)

MESUL MÜDÜR İÇİN:

1- 1 ADET RENKLİ FOTOĞRAF

2- NÜFUS DAİRESİNDEN YERLEŞİM YERİ BELGESİ

3- ADLİ SİCİL KAYDI

4- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ